Werken v2

Privacystatement

Versie januari 2023

Werken v2

Dit is het privacystatement van Qconcepts inzake de website www.qconcepts.nl. Qconcepts is de handelsnaam van de
volgende vennootschappen:

  • Q-Concepts Accountancy B.V. (KvK 17277491)
  • Q-Concepts Interim en Advies B.V. (KvK 17277495)
  • Q-Concepts Advies B.V. (KvK 54808537)
  • Q-Concepts Beheer B.V. (KvK 87742705)
  • Coöperatie Q-Concepts U.A. (KvK 88664643)
  • Q-Concepts Rotterdam B.V. (KvK 59107324)
  • Q-Concepts Limburg B.V. (KvK 63871459)
  • Q-Concepts Arnhem B.V. (KvK 75283948)

Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op aan bovenstaande vennootschappen op enig moment gelieerde
vennootschappen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Qconcepts door middel van de
verwerkingen via onze website www.qconcepts.nl alsmede met
betrekking tot het gebruik van cookies.

Qconcepts respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze
privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Qconcepts.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Qconcepts niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Qconcepts verzamelt en verwerkt in de basis geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt via het contact- of aanmeldformulier op de website. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten, of voor het ontvangen van de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor heeft aangemeld.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sollicaties en interim vacatures

Binnen Q-Concepts vinden wij de privacy van sollicitanten erg belangrijk. Qconcepts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij een sollicitatie. Wij verwijderen ontvangen gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant toestemming geeft om gegevens langer te bewaren voor het geval een passende functie beschikbaar komt. In dat geval bewaren wij de gegevens voor een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

LinkedIn, Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van juridische zaken, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Hubspot om vast te stellen welke onderdelen op onze webpagina’s de meeste aandacht krijgen. Hubspot maakt hiervoor gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, ze dienen alleen om het voor ons mogelijk te
maken te analyseren hoe de website gebruikt wordt. Meer informatie over de cookies van Hubspot kunt u vinden in hun privacy policy. Als u niet wilt dat Hubspot deze gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Evenementen

Door het inschrijvingen voor evenementen of het achterlaten van gegevens tijdens evenementen geeft u toestemming deze gegevens te bewaren. Bij elke uitnodiging voor een evenement heeft u de mogelijkheid om af te melden voor het ontvangen van dergelijke uitnodigingen en tevens de mogelijkheid om te verzoeken uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Qconcepts
T.a.v. Manager Informatieveiligheid
Reitscheweg 45
5232 BX ‘s-Hertogenbosch

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Beveiliging

Qconcepts neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.