Wat wij bieden

Groei, strategie en risico's

Toegenomen regeldruk, automatisering en maatschappelijke ontwikkelingen maken de rol van bestuurder en toezichthouder steeds kritischer. Dat vraagt om structuur. Wij maken dit eenvoudig en interessant, zodat u zich kunt focussen op zaken die echt belangrijk zijn. 

Governance interessant gemaakt

Goed functioneren gaat tegenwoordig verder dan alleen goede beslissingen nemen. En dat vraagt niet alleen daadkracht van een bestuurder, maar ook structuur. 

Qconcepts helpt governance eenvoudig en interessant te maken. Governance hoeft namelijk niet zwaar of lastig te zijn. Sterker nog: het helpt de organisatie te focussen op de zaken die echt belangrijk zijn. Minimale effort en maximale compliance.

Praktische tools

Wij vinden het belangrijk om uw organisatie op een praktische manier vooruit te helpen. Daarom hebben we een aantal tools ontwikkeld waarmee we samen met u de risico’s in beeld brengen. Ook bepalen we de mate waarin u deze risico’s al ondervangt. Als uw eigen ambitie verder gaat dan waar u nu staat, dan helpen we u op eenvoudige wijze de volgende stappen te zetten.

Borging control cyclus

Om uw organisatie vooruit te helpen, is het van belang dat het niet bij een momentopname blijft. We helpen u om de control cyclus te borgen. We trainen uw medewerkers om zelf periodiek een bijgestelde diagnose te maken en daarop acties te ondernemen. Maar uiteraard kunnen we hen daar altijd bij ondersteunen.
Nick-rondje

Meer weten over groei, strategie en risico's?

06 - 28 83 90 47 Mail Nick van Breugel