Kennis

Tips voor bancair financieren

2 min lezen

Seth Minten

Seth Minten  -  woensdag 27 oktober 2021

Ook in de wetenschap dat bancair financieren niet meer zo eenvoudig is als vóór de kredietcrisis blijft kredietverlening door de bank in veel gevallen nog steeds de meest aantrekkelijke optie. Wij geven u tips om te komen tot een succesvolle kredietaanvraag voor uw organisatie.

Dat bancair financieren de meest aantrekkelijke optie is, heeft er onder andere mee te maken dat alleen banken tot op heden de mogelijkheid van een rekening-courantkrediet bieden. Daarnaast is de doorlooptijd van het aanvraagproces in het algemeen korter. De afhankelijkheid van (het enthousiasme en de invloed van) de accountmanager bij de bank zijn een belangrijk nadeel van de bancaire financiering.

De bank overtuigen

Hoe zorgt u ervoor dat de bank ervan overtuigd is dat het accorderen van de financieringsaanvraag verantwoord is? In essentie heeft de bank twee vragen: is de kredietnemer in staat om aan alle rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen? De secundaire vraag is vervolgens: als de kredietnemer in gebreke blijft, welke mogelijkheden resteren er dan nog om de resterende vordering tóch te incasseren?.

Een goed financieringsmemorandum beantwoordt derhalve de volgende vragen:

 1. Wie is de ondernemer en waarom kwalificeert zij of hij voor dit krediet? Met andere woorden: past het krediet bij de ervaring en de competenties van de ondernemer?
 2. Waarvoor wordt krediet gevraagd? Denk aan werkkapitaal, investering, overname etc.
 3. Wat zijn de financiële prestaties tot op heden?
 4. Is er een onderbouwde prognose waaruit blijkt dat rente en aflossingen kunnen worden betaald?
 5. Welke zekerheden worden geboden?
 6. Waarom zou de bank er goed aan doen om de financiering te verstrekken?
In één keer goed

De kwaliteit van de beantwoording van de vragen speelt een belangrijke rol in het beslissingsproces van een bank. Het is daarom belangrijk om dit proces in één keer goed te doen. Hierbij kunnen we een aantal adviezen verstrekken:

 1. Verstrek in één keer alle relevante informatie
 2. Houd de aanvraag beknopt
 3. Benoem de zwaktes en/of tekortkomingen
 4. Beschrijf in een conclusie waarom u van mening bent dat de aanvraag het waard is om gehonoreerd te worden
Inhoud financieringsmemorandum

Uit de praktijk blijkt dat de volgende opbouw van een financieringsmemorandum over het algemeen de meeste kans heeft op een succesvolle uitkomst:

 • Schets van de ondernemer (commercieel, product- of dienst gedreven? Het kan tevens zinvol zijn om nevenfuncties, hobby’s of interesses te vermelden)
 • Beschrijving van de onderneming (geschiedenis, producten en diensten, de markt en belangrijke ontwikkelingen, de USP’s en de strategie)
 • Fiscaal juridische structuur
 • Financieringsvraag (Tot welk bedrag en waarvoor wordt het krediet gevraagd?)
 • Historische cijfers en prognose
 • Zekerheden
 • Conclusie
 • De bijlagen (bijvoorbeeld)
  a. Legitimatie
  b. Jaarrekeningen laatste twee of drie jaar
  c. Recente tussentijdse cijfers
  d. Laatste aangifte vennootschapsbelasting
  e. Laatste aangifte inkomstenbelasting
  f. Taxatierapporten

Na een positieve uitkomst

Als u tevreden bent over uw memorandum kunt u deze definitief inleveren bij de bank. Hier gaat het memorandum vervolgens meerdere beoordelingsfasen door. Indien dit leidt tot een positieve uitkomst wordt het tijd om de bankoffertes te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van de rentevoet, de rentevaste periode, de debetrente rekening-courant, de overschrijdingsprovisie, de afsluitprovisie, de omzetprovisie, de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, de te verstrekken zekerheden en de persoonlijke borgsteling.

Ondersteuning Qconcepts

Banken hechten er veel waarde aan dat specialisten het memorandum hebben beoordeeld. Daarom is het aan te raden uw organisatie te laten begeleiden bij financieringstrajecten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat wij on- of overvolledige aanvragen voorkomen, wat tot een positief effect leidt bij de accountmanager.

Qconcepts kan u deze begeleiding bieden. Het is belangrijk om te weten dat wij een standpunt innemen of wij van mening zijn dat het verstrekken van financiering verantwoord is. Daarnaast vertegenwoordigen wij uw belang. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de Nederlandse Standaard ‘5500N Transactiegerelateerde Adviesdiensten’.

Heeft u ondersteuning nodig bij een financieringstraject of bent u benieuwd naar andere financieringsvormen?. Neem dan vrijblijvend contact op met: Seth Minten (Seth.minten@qconcepts.nl, +31 6 82 98 60 95).

Seth Minten
Seth Minten

Manager Financial Advisory

Mail Seth
Blijf in ontwikkeling met ons