Kennis

Grootste uitdagingen CFO’s anno 2021

2 min lezen

Seth Minten

Seth Minten  -  woensdag 2 juni 2021

CFO’s anno 2021 zijn niet langer enkel een diehard boekhouder. Natuurlijk, het runnen van de cijfers is nog steeds een cruciale functie, maar de huidige CFO’s gaan veel verder. Vaak verder dan hun capaciteiten reiken. Wij bespreken de grootste uitdagingen en bijbehorende risico's van CFO's. Herkent u zich hierin?

Wat is er aan de hand?

Steeds vaker laten CFO’s weten dat ze te veel verantwoordelijkheden hebben. Ze zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor deze strategische richting van het bedrijf, bovenop de meer traditionele financiële verantwoordelijkheden zoals budgettering, auditing en rapportage.

Ondertussen moeten ze op de hoogte blijven van de vooruitgang in data-analyse en bijbehorende technologie om prognoses en voorspellende inzichten goed te beheren. Vaak overstijgen deze werkzaamheden hun capaciteiten.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Gebaseerd op een enquête die is gehouden door Brainyard’s bij 166 CFO’s verspreid over 23 sectoren representeert onderstaande figuur de grootste uitdagingen van CFO’s.

Uitdagingen CFOFiguur 1: Data is conform Brainyard’s inaugural CFO survey (166 CFO's verspreid over 23 sectoren)

Een groot gedeelte van de CFO’s bevestigt van dag-tot-dag ongeveer 11 tot 15 belangrijke verantwoordelijkheden te hebben. Daarbij zijn CFO’s in groeiende mate verantwoordelijk voor strategische directie van de onderneming, bovenop de traditionele verantwoordelijkheden zoals budgetteren, financiële verantwoording en verslaggeving. Ondertussen moeten ze op de hoogte blijven van de vooruitgang in data-analyse en bijbehorende technologie om prognoses en voorspellende inzichten goed te beheren. Omdat er regelmatig cyberinbreuken plaatsvinden worden CFO’s gedwongen tevens op de hoogte te zijn van de beveiliging.

We kunnen dus concluderen dat de functie van een CFO blijft evolueren. Vooral in kleinere organisaties waar CFO’s een gedegen kennis moeten hebben die verder gaat dan alleen boekhouding, belastingaansprakelijkheid en financiering. Het omvat de algehele bedrijfsvoering en de bijbehorende risico's en kansen. Dat vertaalt zich in een grotere verantwoordelijkheid rond gegevensanalyse en bedrijfsmodellering, evenals in het begrijpen en beheren van bedreigingen zoals cybercriminaliteit.

Gevolgen van te veel verantwoordelijkheden

Het resultaat is een toename van het aantal grote verantwoordelijkheden dat CFO's aan zichzelf toeschrijven en een toenemende bezorgdheid over het beheer van alles wat binnen de taakomschrijving valt. Terwijl de zorgen over klassieke zaken zoals cashflow nog steeds centraal staan, wordt dit steeds vaker het geval bij het verstrekken van actuele gegevens en analyses over functies binnen het bedrijf.

Als gevolg hiervan onderzoeken CFO's technologieën die helpen bij bedrijfsanalyse, tot en met AI. Ze willen ook functies automatiseren, variërend van rapportage tot facturering en incasso's. Dit wijst erop dat succesvolle CFO's zeer technisch onderlegd zijn en zich richten op het toepassen van technologieën die verder gaan dan alleen boekhouding en ERP.

Meer weten of op de hoogte blijven?

Bent of kent u een CFO die voor deze uitdagingen staat? Vanuit Qconcepts kunnen wij u ondersteunen bij uw grootste uitdagingen. Daarnaast maken wij uw mogelijkheden inzichtelijk.

U kunt zich onderaan deze blog inschrijven voor onze periodieke nieuwsbrief waarin u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. Heeft u daarnaast nog vervolgvragen of wilt u graag een keer met ons sparren, neem dan vrijblijvend contact op met

Seth Minten 
Seth.minten@qconcepts.nl
+316 82 98 60 95

Seth Minten
Seth Minten

Manager Financial Advisory

Mail Seth
Blijf in ontwikkeling met ons