Kennis

Geen financiering en toch geen liquiditeitstekort

2 min lezen

Seth Minten

Seth Minten  -  vrijdag 19 november 2021

Veel organisaties kampen met seizoensinvloeden of (extreme) mutaties in het netto werkkapitaal. Hierdoor lopen zij er tegenaan dat er op bepaalde momenten te weinig liquiditeit aanwezig is. Deze tekorten worden opgevangen door (dure) alternatieven, zonder eerst de eigen organisatie te optimaliseren. Maakt u gebruik van (dure) rekening courant posities bij banken of heeft u regelmatig een liquiditeitstekort? Lees dan snel verder.

Dure alternatieven

Organisaties hebben vaak geen continue liquiditeitsbehoefte. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door rekening courantposities bij banken met vaak hoge rentetarieven. In extremere gevallen sluiten organisaties zelfs leningen af om tekorten op te kunnen vangen.

Veel organisaties zijn vooral bezig met uitbreiden en het vinden van nieuwe klanten. Hierdoor kan de organisatiestructuur achter blijven. Wist u echter dat u door processen te optimaliseren, niet altijd extra financiering nodig heeft? U kunt veel geld besparen door optimalisatie van het werkkapitaal beheer.

Wat is werkkapitaal

Om te weten wat er geoptimaliseerd moet worden, moet het voor de organisatie eerst duidelijk zijn wat werkkapitaal betreft. Het begrip werkkapitaal wordt door organisaties vaak gebruikt om zaken als voorraden, liquiditeit, cash, cashflow, debiteurenbeheer en credit management te benoemen. Het bruto werkkapitaal van een organisatie bestaat uit de vlottende activa. Het netto werkkapitaal bestaat uit de vlottende activa minus het kort vreemd vermogen.

Een positief netto werkkapitaal wil zeggen dat een organisatie op korte termijn alle kortlopende schulden kan betalen met de vlottende activa. Hierdoor ontstaan er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen. Bij bruto en netto werkkapitaal wordt echter geen rekening gehouden met de omloopsnelheid van debiteuren en crediteuren. Dit kan tot de onterechte conclusie leiden dat een bedrijf ‘financieel gezond’ is.

Om het juiste inzicht te krijgen moeten dus meerdere periodes met elkaar vergeleken worden. Werkkapitaalbeheer is dan ook niet het optimaliseren van de cijfers op een bepaald moment om betere kengetallen en ratio’s weer te geven, maar het optimaliseren van de processen achter deze cijfers. Bij veel organisaties is het wel duidelijk wat werkkapitaal in de basis inhoudt, maar de samenhang van de gehele werkkapitaalcyclus is bijna bij geen enkel bedrijf te vinden.

Beheer van het werkkapitaal

Het traditioneel werkkapitaalbeheer is de eerste stap tot verbeteren van het werkkapitaal. De processen worden in kaart gebracht en er worden onafhankelijke verbeteracties uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er sub-optimalisatie plaatsvindt.

De tweede stap is het in kaart brengen van de keten van verschillende processen. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid afdeling overschrijdend. Dat wil zeggen dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan het optimaliseren van het werkkapitaal.

Als derde is het van belang dat er integratie plaats vindt. Hiervoor moeten er KPI’s worden benoemd die betrekking hebben op de keten. Middels KPI’s moet ervoor gezorgd worden dat er inzicht is, waardoor tevens tijdig bijgestuurd kan worden. Dit blijft namelijk een doorlopend proces. 

Resultaten

Na optimalisatie van het werkkapitaal beheer is de externe financieringsbehoefte gedaald. Dit gebeurt door beter inzicht, het efficiënter inrichten van processen door digitaliseren of het wijzigen van betaaltermijnen en bepaalde kostenbesparingen.

Denkt u na het lezen van deze blog; mijn werkkapitaal kan geoptimaliseerd worden? Dan gaan wij graag een keer vrijblijvend met u in gesprek. Indien na optimalisatie alsnog financieringsbehoefte bestaat zijn wij tevens gespecialiseerd in het ondersteunen van financieringstrajecten.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met: Seth Minten (Seth.minten@qconcepts.nl, +31 6 82 98 60 95).

Seth Minten
Seth Minten

Manager Financial Advisory

Mail Seth
Blijf in ontwikkeling met ons