Woningcorporaties
Werken voor

Woning-corporaties

Wij hebben volop ervaring als accountant in de woningcorporatiesector, waardoor we pragmatische en werkbare oplossingen kunnen aandragen. Doordat we ook kennis hebben van uw kant van de tafel, hebben we onze controle-aanpak geoptimaliseerd: risicogericht, relevant en efficiënt, met een specifieke rapportage waar u iets aan heeft.

Woningcorporaties

Anticiperen als toverwoord

De regelgeving binnen woningcorporaties verandert voortdurend. Wij houden actualiteiten in de gaten en anticiperen waar nodig direct op de veranderingen. Wij communiceren niet alleen de wijzigingen,  maar ook hoe dit praktisch kan worden toegepast en wat de impact is voor uw organisatie en de jaarrekeningcontrole. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Omdat wij ook actief zijn aan de andere kant van de tafel, zijn we direct bezig met het praktisch uitwerken van de wijzigingen en het bepalen van de impact hiervan.

Een efficiënte jaarrekeningcontrole

Wij zorgen samen met u voor een efficiënte jaarrekeningcontrole. Omdat we de doorlooptijd van de jaarrekeningcontrole beperken tot 1 of maximaal 2 weken is er gedurende het jaar veel meer tijd beschikbaar voor de realisatie van uw andere doelstellingen. Dit doen we door te werken met een dedicated controle team op de opdracht.
Als een ander kantoor uw organisatie ondersteunt met het opstellen van de jaarrekening, dan kunnen wij in nauwe samenwerking de controle uitvoeren. Daarbij voorkomen we zoveel mogelijk dubbel werk. We communiceren rechtstreeks en samen met u, met uw andere dienstverleners (fiscalisten, taxateurs enz.). Zo houden we de lijntjes kort en de doorlooptijd beperkt.

Ervaring aan twee kanten van de tafel

Ons team woco-specialisten wisselt controle-opdrachten af met interim-opdrachten. Zo kunnen wij ons ook buiten het controle-seizoen verdiepen in de sector en zijn we altijd flexibel inzetbaar. Bij corporaties waar we de accountantscontrole doen, verrichten we in beginsel geen advisering of interim dienstverlening (uiteraard afhankelijk van het type werkzaamheden is dit wel mogelijk en toegestaan binnen de ViO).
De ervaring met accountantscontroles en de verschillende werkwijze die we bij deze controles zagen, hebben inzicht gegeven in het wel of niet ‘in control zijn’ van een corporatie. Doordat we bijvoorbeeld ook ondersteunen bij de verwerking van de gevolgen van een nieuwe woningwet, hebben we veel inhoudelijke branchekennis.

>20

Woningcorporaties

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Zo ook onze klant-portefeuille woco's.

>10

Dedicated collega’s

Onze specialisten kiezen er bewust voor om woco's te controleren.

2

Kanten van de tafel

Wij vervullen ook interim-posities in de sector en snappen uw organisatie.

In gesprek over Woco-diensten?