Wat wij doen

Mergers & acquisitions

Een bedrijfsovername of -verkoop is een complexe aangelegenheid. U heeft betrouwbare informatie nodig om een gedegen beslissing te kunnen nemen tijdens het acquisitieproces. Blijf verrassingen voor en laat u bij de overname of de verkoop van een bedrijf bijstaan door onze professionals.

Advies over transacties

Wij hebben ruime ervaring in de voorbereiding van de koop of verkoop van een onderneming, en de effectuering van transacties nadat de (ver)koop een feit is. Onze adviseurs helpen u graag met:

  • Financiële quick scan
  • Bedrijfswaardering
  • Due diligence – boekenonderzoek
  • Vendor due diligence - vendor assistance
  • IT due diligence
  • Begeleiding bij het hele overnameproces
  • Internationale bedrijfsovername

Gaat u een bedrijf overnemen?

In een overnametraject staat er in de regel veel geld en belangen op het spel. Als koper wilt u geen risico’s lopen en zoekt u naar een zekerheid dat de onderneming die u koopt ook daadwerkelijk de onderneming is die u verwacht en zal bijdragen aan uw toekomstige plannen van uw onderneming. Ook zijn er vaak toekomstige opvolgingen benodigd vanuit een financieel onderzoek. 
Denkt u hierbij aan een (bank)financiering of een earn-out regeling voor de verkoper. Partijen verwachten van u zorgvuldige en periodieke rapportage en communicatie hierover. Kortom, het is voor u als ondernemer van groot belang dat u goed inzicht krijgt in de risico’s, geldstromen en financiële (toekomstige) stand van zaken van de partij die u wilt kopen.
 
Erwin Scheepers v2

"Qconcepts is een kritische meedenker. Niet het omzetvolume, maar het leveren van kwaliteit voor de klant, staat bij hen voorop!"

Erwin Scheepers

Controller bij de Mutsaersstichting

Bekijk deze case

Gaat u uw bedrijf verkopen?

Dan wilt u verrassingen tijdens een onderzoek van de koper voor zijn. Laat daarom voordat u de markt opgaat eerst uw bedrijf goed doorlichten met een vendor due diligence. Hierin komen allerlei vragen voorbij die u als ondernemer vooraf beantwoord wilt hebben om verrassingen tijdens een onderzoek van koper voor te zijn.
 
U doet als het ware een doorlichting van uw hele bedrijf alvorens u richting de markt gaat en houdt zo de regie over uw eigen verkoopproces. 
Beschikt u als verkoper over alle informatie die in het bedrijf te vinden is, en die van belang is voor een mogelijke koper? Zijn de prognoses voor het huidige jaar en de komende jaren voldoende onderbouwd? Zitten er geen lijken in de kast, die anders vermoedelijk tijdens een onderzoek door de koper aan het licht kunnen komen? 

Trots op onze klanten

Zorgvuldigheid in IT

Bij de koop of verkoop van een bedrijf is het van belang om ook de IT-omgeving te onderzoeken. IT vormt immers de ruggengraat van bedrijfsprocessen. Met name de werking en betrouwbaarheid zijn essentieel.
De IT-kwaliteit en het inventariseren van de aanwezige risico’s daarin zijn essentieel bij een geslaagde bedrijfsovername. In elke Due Diligence maakt IT een belangrijk deel uit van het onderzoek. Door in een Due Diligence ook een IT-onderzoek te doen kan inzicht verkregen worden in de huidige staat van de IT-infrastructuur, de kosten
daarvan en eventueel ook naar de aansluiting van de integratiedoelstellingen van de overnemende partij. Resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen bij de beslissing voor een mogelijke overname, in de onderhandeling of na overname om de belangrijkste IT-risico’s te ondervangen.

Gaat u kopen of verkopen?