Wat wij doen

IT-audit

De IT-audit (ook wel EDP) professionals van Qconcepts ondersteunen uw bedrijf om grip te krijgen op uw IT. Dit doen wij uiteraard als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast kunt u via IT-audit extra inzichten en zekerheid krijgen over uw situatie, of een analyse van uw verandertraject.

Waarmee kunnen we u helpen?

 • Betrouwbare processen en systemen
 • Succesvolle IT-projecten
 • Dataveiligheid en privacy
 • Overige assurance diensten

Verzekerd zijn van betrouwbare processen en systemen

Doordat IT aan de basis staat van uw bedrijfsprocessen, de invulling van uw strategie en realisatie van uw ambities, neemt uw afhankelijkheid van IT en data verder toe. 

Wij geven met onze audits en analyses inzicht in de stand van zaken van uw IT, leggen pijnpunten bloot en geven u zo meer zekerheid en concrete acties om te komen tot verbetering. Denk daarbij aan:

 • Wij brengen risico’s in kaart rondom uw processen en systemen. Ook toetsen wij hierin de belangrijkste (geautomatiseerde) controls.
 • Wij voeren een volwassenheidsmeting uit van uw algemene IT-beheersmaatregelen. De uitkomsten van deze meting helpen u de continuïteit en betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen.
 • Wij kunnen uw systemen analyseren en beoordelen of deze nog aansluiten bij uw huidige behoeftes en ambities.

Bent u geen audit-klant van Q? Dan kunnen we u eventueel daarnaast ook uitvoerend ondersteunen.

>75

Jaar ervaring

Ons team heeft volop ervaring in de IT-wereld.

1 en 0

Méér dan cijfers

Wij maken IT begrijpelijk en menselijk.

20%

Jaarlijkse groei

Steeds meer organisaties vragen IT-zekerheid.

Verzekerd van een succesvol IT-project

Veranderingen zijn tegenwoordig vaak technologie gedreven. De praktijk leert dat verandertrajecten vaak uitdagend en complex zijn. Onze IT-auditors vullen een kwaliteitsbewakende rol in, zodat u met de verkregen inzichten het succes van uw project kan vergroten. 

Wij zijn hierbij een onafhankelijk klankbord (quality assurance) binnen uw IT-project en dragen zo bij aan de goede doorloop en afronding van het project.

Denk hierbij aan:

 • Analyse van de wijze waarop het project wordt uitgevoerd en aangestuurd.
 • Analyse van uw projectdocumentatie, zoals projectplan, dataconversieplan, testresultaten, controleraamwerk, etc.

Bent u geen audit-klant van Q? Dan kunnen we u eventueel daarnaast ook uitvoerend ondersteunen.

Bjorn Kempkes

“In geval van mogelijke planningsissues of veranderingen wordt snel geschakeld om ervoor te zorgen dat het toch voor elkaar komt. Dit doet Qconcepts zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit."

Bjorn Kempkes

manager internal audit bij CCV

Bekijk deze case

Verzekerd van dataveiligheid en privacy

Organisaties beschikken over een enorme hoeveelheid data en passen dit toe in de bedrijfsvoering. Het draagt daarom bij de beheersing en het succes van de organisatie. De betrouwbaarheid en dataveiligheid zijn daarom van groot belang. 

Onze IT-auditors kunnen u helpen met vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en dataveiligheid. Denk daarbij aan:

 • Onze IT-auditors kunnen analyseren hoe uw dataveiligheid is geregeld en brengen risico's in kaart, zodat u hier naar kunt handelen.
 • Ook ondersteunen we u bij het opzetten van een effectieve beveiligingsstrategie, toepassing van de AVG. Of het uitvoeren van een volwassenheidsmeting van uw informatiebeveiliging.
 • Met behulp van onze tooling geven we u inzicht in de logische toegangsbeveiliging van uw active directory, Azure active directory of SQL database.

Assurance diensten

De speciale audits die we uitvoeren, hebben betrekking op DigiD, VIPP, ISAE3402, SOC2 en Richtlijn 3000. Wij ondersteunen bij de voorbereiding en begeleiding van een certificeringsaudit of voeren het complete onderzoek zelf uit. Ook ondersteunen we interne auditafdelingen.

Meer weten over IT-audit?