Healthcare v3
Werken voor

Healthcare

De specialisten binnen het team Healthcare hebben ruime ervaring als controlerende accountants bij zorginstellingen. Met hun inhoudelijke branchekennis kunnen ze pragmatische en werkbare oplossingen aandragen.

Healthcare v3

Anticiperen als toverwoord

De regelgeving binnen healthcare verandert voortdurend. Wij houden actualiteiten in de gaten en anticiperen waar nodig direct op de veranderingen. Zo komen klanten niet voor verrassingen te staan.

Controles en interim

Ons team healthcare-specialisten wisselt interim-opdrachten af met controle-opdrachten. Op die manier kunnen zij zich ook buiten het controleseizoen verdiepen in de sector. 
Dankzij accountantscontroles en opdrachten bij zorginstellingen hebben we diepe kennis van verschillende financieringsstromen opgebouwd. Denk aan de WLZ, ZVW, WMO, Jeugdwet en overige financieringsvormen. Dat maakt van onze mensen goede en betrouwbare sparringpartners. Door deze ervaring kunnen we u ook op andere vlakken binnen uw organisatie ondersteunen
Bij zorginstellingen waar we de controle doen, verrichten we geen advisering of interim dienstverlening. Wel werken we nauw samen met uw andere dienstverleners. Een ander kantoor ondersteunt dan bijvoorbeeld met het opstellen van de jaarrekening en wij voeren de controle uit, waarbij we zoveel mogelijk dubbel werk voorkomen.
 
 

Onderlinge kruisbestuiving

We fungeren als kritische luis in de pels want alleen op die manier tillen we een organisatie een niveau hoger.
De mix tussen kleine en grote klanten houdt ons scherp en zorgt ook voor onderlinge kruisbestuiving. En hoewel we vaak werken als externe accountant bij gerenommeerde partijen, stopt het daar niet.
Wij zijn ook betrokken (geweest) bij onderwerpen zoals het herstelplan/zelfonderzoek GGZ, de transities naar Jeugdwet en WMO, waarderingsvraagstukken van zorgvastgoed en diverse interne beheersingsvraagstukken.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?