Non-profit
Werken voor

Non-profit organisaties

We werken voor verenigingen en stichtingen, het onderwijs en diverse overheidsinstanties zoals gemeenten. Voor deze non-profit organisaties werken we met gespecialiseerde teams die op de hoogte blijven van de geldende wet- en regelgeving. 

Non-profit

Maatschappelijke organisaties

Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan specifieke wet- en regelgeving, zoals organisaties zonder winststreven (RJ 640), fondsenwervende organisaties (RJ 650) en de Wet normering topinkomens (WNT). Ons team is gespecialiseerd in deze sector en heeft up-to-date kennis over de wet- en regelgeving.
We hebben update to date kennis van zowel organisaties zonder winststreven (RJ 640) als fondsenwervende organisaties (RJ 650). Daarnaast hebben we volop ervaring met subsidiecontroles in brede zin. Het kan hierbij dus gaan om lokale subsidieprotocollen, landelijke of zelfs Europese subsidies.
Free a Girl

“We hebben al een aantal jaren een vaste contactpersoon binnen de organisatie. Hierdoor is het contact laagdrempelig en prettig.”

Free a Girl

Bekijk deze case

Een vereniging of stichting met een vraag?

Binnenlands bestuur

Binnen de lokale overheid keren thema’s als kostenbesparing en transformatie telkens terug. Daarom investeren we in ervaren professionals en nieuw talent met gemeentelijke sectorkennis.
Vanuit Limburg, Brabant en de Randstad werken we voor een divers aantal organisaties, van gemeentes tot provincies. Onze teams hebben volop regionale kennis en zijn betrokken bij de regio. 
We richten ons op het versterken van uw interne controle en zorgen voor concrete, interactieve en duidelijke rapportages. Deze zijn bruikbaar voor iedereen, ook voor de Raad.

Meer weten over onze diensten?

Onderwijsinstellingen

Decentralisatie, deregulering en kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag. Voor het aansturen van een onderwijsinstelling zijn ondernemerschap en adequaat management nodig en dat zijn precies de eigenschappen die wij in huis hebben.

In gesprek over onderwijs-diensten?