Wat wij doen

Subsidie-controles

Waar een jaarrekeningcontrole geld kost, kan een subsidiecontrole geld opleveren. Onze specialisten kennen de specifieke regels waar u bij een subsidieaanvraag vaak mee te maken krijgt. Denk hierbij aan publiciteitseisen of een controle op de aanbestedingsregels.

Ervaring aan beide kanten  van de tafel

De ene dag voeren we een controle uit voor een kleine stichting, de volgende dag doen we dat voor een multinational of een overheidsorgaan. Daarnaast werken we voor de subsidieverstrekker Stimulus. Zo zien we wat het van die kant vraagt om een subsidie te verstrekken, welke eisen worden gesteld om een projectvraag in te dienen, hoe regelgeving tot stand komt en hoe een subsidieverstrekker zaken beoordeelt. 

Controle op subsidieverantwoordingen

Maakt uw organisatie gebruik van een subsidie? Dan is het belangrijk om bij de aanvraag en rapportage rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen uw organisatie hierbij helpen. 
  • We ondersteunen onze klanten bij de verantwoording van subsidies. Hiervoor toetsen we de rechtmatigheid, juistheid, doelmatigheid en periodiciteit van de vermelde kosten en opbrengsten, en dat ze ontleend zijn vanuit de financiële administratie.
  • Ook zoomen we in op de inhoudelijke rapportages om te bekijken of dit overeenkomt met de vermelde kosten in de verantwoording. Waar nodig onderzoeken we ook of een organisatie aanbestedingsplichtig is en of er aan de publiciteitseisen is voldaan.

Trots op
onze klanten

Meer weten over subsidie-controles?