Wat wij doen

Duurzaamheid (ESG)

Op hoog tempo verandert de manier waarop organisaties zich moeten verantwoorden over hun rol in de samenleving. Daarbij wordt een steeds breder scala aan onderwerpen relevant. Wij ondersteunen u bij de vraag: "Hoe rapporteer ik helder over duurzaamheidsprestaties en maatschappelijke waarde?"

Wettelijke verplichting

Vanaf 2025 is het rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestaties verplicht voor een grote groep organisaties. Deze verplichting is opgelegd door de Europese Commissie in de Corporate Sustainability Reporting Directive.
Deze verplichting geldt voor alle bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen balanstotaal.
Het doel van deze rapportages is het vergroten van de kwaliteit van informatie en transparantie over de milieu- en sociale impact. U moet hierbij in ieder geval rapporteren over;
  • Gegevens op basis van dubbele materialiteitsprincipe, zijnde mogelijke materiële risico’s voor uw bedrijf en materiële impact van uw bedrijf op mensen en milieu.
  • Informatie over uw langetermijndoelstellingen rondom duurzaamheid.
  • Informatie over de voortgang op die doelstellingen, zowel objectief als immaterieel.
Monique Vos

Rapporteren over duurzaamheid gaat over betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Wij helpen u daarbij.

Monique Vos

Manager bij Qconcepts

Neem contact op met Monique

Toetsen van uw duurzaamheidsverslag

Wij controleren uw duurzaamheidsverslag. Daarbij beoordelen uw data en de onderliggende processen. Enerzijds geeft deze controle uw organisatie handvatten voor verbetering, en anderzijds geeft het uw stakeholders zekerheid over de betrouwbaarheid van uw verslag.

Stappen in uw voorbereiding

Heeft uw organisatie nog geen duurzaamheids-verslag? Start uw voorbereiding dan met een duidelijke duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen, welke gebaseerd zijn op het dubbele materialteitsprincipe en input van uw stakeholders. Richt vervolgens uw processen zo in, dat informatie van de relevante indicatoren beschikbaar is. Zorg tot slot dat de rapportage betrouwbaar is. 

Kunnen wij u helpen?

Meld je hieronder aan om op de hoogte te worden gehouden