Nieuws

Reactie Cor Pijnenburg, partner Q-Concepts op Commissie Toekomst Accountancy Sector

2 min lezen

Redactie

Redactie  -  donderdag 22 november 2018

QReactie Cor Pijnenburg, partner Q-Concepts n.a.v. aankondiging commissie toekomst accountancy sector
21 november 2018 zal een belangrijke datum blijken te zijn voor de toekomst van de accountancy sector. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een uitgebreide analyse gepubliceerd inzake de kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De Minister van Financiën, Wiebe Hoekstra citeert uit dit rapport in een brief naar de Tweede Kamer:

‘Een belangrijke conclusie in het rapport van de AFM is dat er aanwijzingen zijn dat er in de huidige structuur van de sector meerdere kwetsbaarheden besloten liggen die een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de wettelijke controles die door accountants worden verricht. Als gevolg van deze kwetsbaarheden in de structuur, in de economische theorie ook wel aangeduid als marktfalen, kan de kwaliteit van de wettelijke controles achterblijven bij het maatschappelijk wenselijke kwaliteitsniveau. Het risico bestaat dat daardoor de accountant en de accountants-organisatie onvoldoende het publieke belang dienen. De bronnen van marktfalen lopen volgens de AFM uiteen van een imperfecte werking van de vraag- en aanbodzijde in de markt van wettelijke controles tot potentieel schadelijke prikkels uit hoofde van het verdien-, partner- en bedrijfsmodel binnen de accountantsorganisaties’.

De eerste reacties op het artikel in het FD van 22 november overziende lees ik veel herkenning en een roep om meer leiderschap en aandacht voor cultuur. Naar mijn mening zit hier de crux. Het gaat hier niet om de branche als geheel, doch veeleer om achterhaalde verdienmodellen en het ontbreken van visie binnen kantoren op duurzame ontwikkeling van organisatie, vakmanschap en de professional.

Alternatief sturingsmodel:

Q-Concepts neemt al jaren actief positie in rond de sociaal-maatschappelijke context van het beroep. Als accountant dragen wij een grote verantwoordelijkheid waar het publiek op moet kunnen vertrouwen. Het vertrouwen in de branche moet stap voor stap worden hersteld. Het is om die reden dat wij een lans breken voor de stelling vanuit de NBA, dat kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste KPI’s van een accountant dienen te zijn.

‘Go for the Q-Quality’ is één van de 3 kernwaarden van Q-Concepts. Dat dit geen loze kreet is moge blijken uit de substantiële investeringen die Q-Concepts jaarlijks doet ter borging van het huidige kwaliteitsniveau en de continue intrinsieke drive ter verdere verbetering. Denk daarbij aan onze eigen Academy; het Vak Technisch Overleg; de Q PE Academy; de intensieve mentoring en jobcoaching; en de individuele opleidingen die medewerkers volgen.

Kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste KPI’s binnen Q-Concepts. Met positief resultaat: Eind 2017 zijn we voor de 3e maal op rij getoetst door de NBA en wederom hebben álle dossiers de kwalificatie ‘voldoende’ gekregen.

Alternatief bedrijfsmodel:

Met ons alternatieve bedrijfsmodel, met een focus op onze Audit Only-propositie zonder fiscale advisering bewijzen we nu al meerjarig dat kwaliteit en commercie hand in hand kunnen gaan. Immers, ondanks onze interne focus op kwaliteit hebben we al 6 keer de FD Gazellen Award gewonnen en zijn we in 4 jaar tijd gegroeid van 10 FTE naar bijna 75 FTE nu.

Daarbij verwijzen we ook naar de sectoranalyse vanuit de NBA over de drivers van controlekwaliteit. Een aantal daarin benoemde drivers behoren tot de Q-Concepts pitch! Denk daarbij bijvoorbeeld aan betrokkenheid partners & managers op de opdracht; relatief kleine portefeuilles; stabiliteit teams; (vaktechnische) kennis & toepassing daarvan; en inschakelen van deskundigen / samenwerken met andere accountants.

Onze andere kernwaardes zijn ‘practise what you preach’ en ‘walk the extra mile’. Het is allemaal geen hogere wiskunde. Soms betekent ‘dare to be different’ ook gewoon je werk goed doen. Intrinsiek gemotiveerd om kwaliteit te willen leveren en je persoonlijk blijven ontwikkelen, dat zou toch iets vanzelfsprekends moeten zijn?

Nadere informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Q-Concepts
Cor Pijnenburg
Tel.: 06-14373448

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?