Belastingplan

Aflossing belastingschulden Coronaperiode: wat als het niet lukt?

2 min lezen

Redactie

Redactie  -  vrijdag 21 april 2023

In de Coronaperiode konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. In oktober 2022 liep dit uitstel af en moest de afbetaling van de schuld worden gestart. Wat moet u doen als u niet in staat bent om de schulden af te lossen?

Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met hun aflossingen. Het lukt hen niet om de oorspronkelijke afspraak van 5 jaar gelijke maandelijkse aflossingen na te komen, naast het doen van de betalingen die voortkomen uit de reguliere belastingaangifte.

Uitstellen

Voorkom dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt en dien een verzoek in om schuld over zeven in plaats van vijf jaar af te lossen, om een ander aflossingsschema of om een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Bij schulden vanaf €10.000 kan dit met een onderbouwd verzoek. Bij schulden vanaf €50.000 is ook een levensvatbaarheidsverklaring van een derde partij noodzakelijk.

Iedere aanpassing heeft uiteraard wel invloed op de hoogte van de te betalen bedragen. Ook zorgen deze manieren van uitstel ervoor dat je langer rente betaalt over je schuld. Let op: de invorderingsrente stijgt per 1 januari 2024 naar 4%.

Saneren

Lukt het ook met uitstel niet om de belastingschuld uit de Coronaperiode te betalen? Dan biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om de schulden te saneren, mits het bedrijf in de kern gezond is. Dat wil zeggen: zowel voor als na de Coronaperiode werd een positief resultaat behaald. Daarnaast moet aangetoond worden dat het bedrijf niet in staat is om de volledige schuld af te lossen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Begin dan met het opstellen van de bewijslast:

  • Een gemotiveerde verklaring over het ontstaan van de financiële problemen van de onderneming;
  • De akkoordverklaringen van de andere schuldeisers;
  • Een gespecificeerd overzicht van schuldeisers die buiten het akkoord blijven onder vermelding van de reden;
  • De jaarstukken van de afgelopen 3 boekjaren, voor zover u die nog niet bij uw aangifte hebt ingediend;
  • De actuele balans en winst- en verliesrekening, inclusief eventueel niet uit de balans blijkende verplichtingen;
  • Een geschoonde balans met toelichting, zoals deze eruitziet na de totstandkoming van het akkoord; en
  • Formulier belastingdienst: ‘Verzoek – kwijtschelding van belasting en/of premie';
  • Een beoordeling levensvatbaarheid van de onderneming opgemaakt door een bank, registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsultent (AA). Indien deze beoordeling van levensvatbaarheid ontbreekt, verlangt de belastingdienst ook een prognose van de balans, winst- en verliesrekening en een kasstroomprognose, allen voor een periode van 2 jaar na totstandkoming van het akkoord, inclusief een toelichting op de gehanteerde aannames in deze prognose. 
Rol van de accountant

Als u sanering aanvraagt, bespreek dan bovenstaande lijst met uw accountant. Op basis van de bespreking en de kennis van de organisatie, zal de accountant oordelen of de prognoses plausibel zijn. Hierover wordt een derdenverklaring opgesteld.

Vragen of advies?

Krijgt u te maken met uitstel of sanering? Neem dan contact op met uw accountant. Binnen Qconcepts kunt u contact opnemen met Jeroen Gehner (Den Bosch), Nick van Breugel (Rotterdam, Amsterdam) of Mark Lensen (Arnhem, Enschede, Sittard).

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?