Kennis

Consultatie rechtmatigheids-verantwoording geopend

2 min lezen

Redactie

Redactie  -  donderdag 17 december 2020

Er staan veranderingen op de planning binnen de jaarlijkse planning en controlcycli van gemeentes. Waar momenteel de accountant een oordeel over rechtmatigheid van de jaarrekening afgeeft, wordt dit vanaf boekjaar 2021 verschoven naar het college van B&W. Om het college en de Raad te ondersteunen bij deze nieuwe taak, heeft de commissie BBV een notitie Rechtmatigheidsverantwoording ter consultatie aangeboden.

De notitie is te vinden via Commissie BBV.

Veranderingen

De accountant is niet langer degene die oordeelt over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Dit wordt gedaan door het college. Vervolgens controleert de accountant de getrouwheid van deze verantwoording. De vorige notitie Rechtmatigheidsverantwoording was vooral gericht op accountants en vakspecialisten van de gemeenten en provincies. Daardoor hadden het college en de raad weinig houvast hoe zij in hun werkpraktijk de verantwoording op moesten stellen. In de nieuwe notitie is een specifiek hoofdstuk toegevoegd dat de raad als uitgangspunt neemt.

Vanuit Q-Concepts zijn we blij met deze verschuiving. Allereerst zorgt het ervoor dat de discussie over rechtmatigheid op het juiste niveau wordt gevoerd, namelijk door beleidsmakers en beleidsuitvoerders. Daarnaast geeft het de raad meer invloed om te bepalen waar zij de lat willen leggen voor het college ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording. Zij waren al degenen die het normenkader van wet- en regelgeving bepaalden, en kunnen nu ook, terecht, meer invloed uitoefenen op de marges van de verantwoording.

Tijdslijn

De consultatie staat open tot 27 januari 2021. De commissie BBV is van plan de definitieve notitie Rechtmatigheidsverantwoording in het eerste kwartaal van 2021 te publiceren. Dit is nog afhankelijk van de wetswijziging die deze verschuiving definitief maakt. Mogelijk is de wetswijziging later definitief, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld naar boekjaar 2022. Dit heeft geen invloed op de sluiting van de consultatie.

Geef jouw reactie op de consultatie

Ben je werkzaam binnen een Gemeenteraad of College van Burgemeesters & Wethouders? Laat dan zeker je stem horen in deze consultatie. De commissie BBV heeft specifiek de volgende vragen aan je:

  1. Is de rol van de raad voldoende duidelijk?
  2. Is het voldoende duidelijk over welke criteria het college zich dient te verantwoorden?
  3. Zijn de keuzemogelijkheden met betrekking tot de verantwoordingsgrens voldoende duidelijk?
  4. Zijn de gevolgen van de keuzemogelijkheden met betrekking tot de verantwoordingsgrens voldoende duidelijk?
  5. Hebben andere zaken (aanvullende) toelichting nodig?

Je kunt reageren voor 27 januari 2021 naar commissie.bbv@minbzk.nl.

Best practices

De VNG heeft een handreiking geschreven voor gemeenteraden en colleges van B&W. Daarin zijn onder andere best practices te vinden voor deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling. Dit geeft goede handvatten om in de praktijk toe te passen.

De handreiking is te vinden op de website van de VNG.

Meer info of vragen?

Bij Q-Concepts zijn we bekend met het gemeentelijke speelveld. Heb je vragen over de aankomende veranderingen of deze consultatie? We vertellen je graag meer. Neem contact op met Ronny Schuijt (ronny.schuijt@q-concepts.nl) of Erik Kalnenek (erik.kalnenek@q-concepts.nl).

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?