Kennis

5 jaarrekeningtips voor nieuwe raadsleden

2 min lezen

Redactie

Redactie  -  dinsdag 19 april 2022

De nieuwe raadsleden zijn net geïnstalleerd. Het team Binnenlands Bestuur van Qconcepts controleert verschillende gemeenten. Vanuit onze ervaring hebben we de volgende tips voor nieuwe raadsleden.

1. Verlies je niet in de complexiteit.

De begroting en jaarrekening zijn vaak dikke boekwerken. U kunt uw eigen prioriteiten kiezen en daarom ook kiezen om onderdelen niet of met minder diepgang te lezen. Bepaal eerst waar uw prioriteiten liggen en duik dan in de stukken. Zo zorgt u ervoor dat uw eigen politieke prioriteiten niet ondersneeuwen bij de verschillende zaken die spelen bij een gemeente.

2. Zorg dat de jaarrekening en de voorjaarsnota niet tegelijk door de raad behandeld worden.

Bij veel politici ligt de focus op de voorjaarsnota. Hier wordt immers het geld voor het komend jaar verdeeld. De jaarrekening is echter ook van belang. Hierin staat of het college de gestelde doelen heeft bereikt.

Bij het lezen van de jaarrekening kunt u zien of het geld is uitgegeven zoals het afgesproken was. Wanneer u bijvoorbeeld ziet dat er geld voor een begrotingspost niet is opgemaakt, kunt u dit misschien volgend jaar voor iets anders inzetten.

3. Kijk eens naar de reserves.

Gemeenten houden vaak verschillende reserves aan. Dit zijn potjes geld waar de gemeenteraad over beslist. U kunt dus mee bepalen waar dit aan uitgegeven moet worden.

4. Geef aandacht aan de gemeenschappelijke regelingen.

Veel gemeenten hebben een deel van hun taken bij gemeenschappelijke regelingen (GR’en) belegd. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende gemeenten. Vaak lijken deze GR’en ver van de raad af te staan.

De werkzaamheden die hier worden uitgevoerd kunnen echter grote impact hebben op de bewoners van uw gemeente. Bijvoorbeeld wanneer de Jeugdzorg door een GR wordt uitgevoerd. Verdiep u daarom in deze regelingen. Ook kunt u de samenwerking met gemeenteraden van buurgemeenten opzoeken, wanneer u invloed op deze gemeenschappelijke regelingen wilt uitoefenen.

5. Stel vragen.

Een gemeenteraadslid heeft een breed takenpakket en doet dit werk vaak naast het reguliere werk. Het is daarom logisch dat u niet alle details kent. Dat hoeft ook niet, want er zijn altijd mensen in de organisatie die deze wel kennen. Stel daarom vragen als iets niet duidelijk is.

Meer weten?

Ook wij, de accountants, willen graag de vragen van raadsleden beantwoorden. Dit kan bij een vergadering van de auditcommissie, maar ook daarbuiten zijn we bereikbaar. We helpen u graag verder. Neem contact op met Qconcepts via 073 - 61 32 510.

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?