Referentie

Thebe

Simone Mons is regiomanager en Roland Ansems is manager zorg bij Thebe:

“Zowel bij de overname van Careyn als de inrichting van een teamdashboard was er een fijne samenwerking met Qconcepts. Als organisatie hielden we voldoende grip en werden we goed ondersteund." 

Project: Overname Careyn

Simone Mons: "Thebe heeft afgelopen jaar de overname van een deel van de activiteiten van Careyn overgenomen. Dat was een lang en slopend proces, omdat we tegen allerlei mededingingsbarrières aanliepen.

Qconcepts heeft ons in dit project bijgestaan. Dit was een zeer waardevolle samenwerking waarbij wij als zorgmanagement voldoende grip hadden op het proces maar bijgestaan werden waar we de ervaring en de tijd niet hadden.

Deze projectbegeleiding was meer dan alleen projectmanagement. Het betrof ook het juridisch en financieel begeleiden van de overname, de communicatie (zowel intern als extern) en uiteindelijk de implementatie.

Deze implementatie was behoorlijk heftig, omdat in amper 5 weken ruim 200 medewerkers in dienst kwamen van Thebe, die allemaal een training moesten volgen, iPads, iPhones en werkkleding uitgereikt moesten krijgen en allemaal warm welkom geheten moesten worden. En dat met alle beperkingen van Corona.

We hebben als projectteam een enorme uitdaging gehad en zonder al te veel tegenvallers de overname goed kunnen afronden. Ik kijk terug op een zeer fijne samenwerking!"

Proces: Stuurinformatie, dashboard en ZZP-tool

Roland Ansems: "Onze organisatie werkt met zelfstandige teams. En om deze zelfstandigheid goed tot z’n recht te laten komen, is het van belang dat we de teams de juiste middelen meegeven. Een van onze sterke punten daarbij is het teamdashboard. Dat hebben we samen met Qconcepts ontwikkeld.

Het teamdashboard is simpel en overzichtelijk. En dat moet ook, want onze zorgmedewerkers zijn geen financiële experts. Maar ze hebben wel behoefte aan een eenvoudig overzicht waaruit blijkt of het goed gaat.

Een van de belangrijkste onderdelen van het teamdashboard is de ZZP-tool. Een eenvoudige KPI waarin zichtbaar is of we te veel of te weinig uren inzetten. Geen getallen, geen FTE’s maar gewoon een simpele grafiek. Goed leesbaar en begrijpelijk voor onze medewerkers.

Momenteel hebben we ruim 600 actieve gebruikers van het teamdashboard. Dat is in onze ogen een enorm succes dat toegeschreven moet worden aan de eenvoud en het gemak ervan."

Jos Adriaans-1

Sparren met het team van Thebe?

06 - 15 05 62 28 Mail Jos Adriaans