Wat wij bieden

Business & information planning

U heeft lange termijn plannen gemaakt om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst. Maar hoe bereikt u die stip op de horizon? Wij vertalen uw strategische doelen naar een project- en veranderportfolio. Zo heeft u grip op de omvang, volgorde en doorlooptijd hiervan, waardoor de juiste keuzes gemaakt én gerealiseerd kunnen worden.

Stip op uw horizon

U heeft lange termijn plannen gemaakt om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst. Nieuwe doelen te realiseren. Uitdagingen om te zetten in successen. De concurrentie vóór te blijven. Er doemen nieuwe wetgeving of wijzigende marktomstandigheden op, waar rekening mee gehouden dient te worden.
 
Kortom: u wilt vanuit uw strategische ambitie komen tot een logische en samenhangende project- en veranderportfolio, die binnen een bepaalde periode gerealiseerd kan worden met de middelen die u tot uw beschikking heeft.

Doorvertaling beleidsdoelen

Wij ondersteunen onze klanten bij Business- & Informatieplanning (B&IP). B&IP is een veranderaanpak en ‘vertaalt’ de strategische- of beleidsdoelen van een organisatie, of een onderdeel daarvan, op een logische en gestructureerde wijze naar een project- en veranderportfolio.
Het geeft het management grip op de omvang, volgorde en doorlooptijd hiervan, waardoor de juiste keuzes gemaakt én gerealiseerd kunnen worden. Ook onderweg nog.

Veranderen met de winkel open

Onze aanpak houdt rekening met de bestaande situatie en maakt ‘veranderen met de winkel open’ mogelijk. Zowel de ‘run’ als de ‘change’ maken deel uit van de analyse.

Kennis delen

Het delen van onze kennis over technologische ontwikkelingen staat centraal in onze dienstverlening. Onze opdrachtgevers krijgen toegang tot onze Q-Academy, waar wij u helpen te verdiepen in diverse onderwerpen.

Erwin Tak

Meer weten over business information planning?

06 - 20 60 24 48 Mail Erwin Tak