Werken v2

Privacystatement

Versie januari 2024

Werken v2

Dit is het privacystatement van Qconcepts inzake de website https://www.qconcepts.nl/ en https://jouw.qconcepts.nl/.  Qconcepts is de handelsnaam van de volgende vennootschappen:

 • Q-Concepts Accountancy B.V. (KvK 17277491)
 • Q-Concepts Interim en Advies B.V. (KvK 17277495)
 • Q-Concepts Advies B.V. (KvK 54808537)
 • Q-Concepts Beheer B.V. (KvK 87742705)
 • Coöperatie Q-Concepts U.A. (KvK 88664643)
 • Q-Concepts Rotterdam B.V. (KvK 59107324)
 • Q-Concepts Limburg B.V. (KvK 63871459)
 • Q-Concepts Arnhem B.V. (KvK 75283948)

Qconcepts is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, kandidaten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In deze privacy verklaring leggen we nader uit hoe we dit doen.

Website 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je je persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Net zoals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer. Het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, en het materiaal dat je opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat je je gegevens invult op onze website, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening, het beantwoorden van je vraag of om contact met je op te nemen. Dit doen we ook als we een LinkedIn connectie met je hebben. Als wij jouw gegevens via een LinkedIn connectie verwerken, dan laten wij dat in onze eerste e-mailbericht aan je weten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel

 • (Zakelijke) NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Functie.
 • LinkedIn profiel.
 • Overige persoonsgegevens die door of namens jou worden verstrekt zoals een CV, referenties etc.
Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening, events, content en overige activiteiten.
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Qconcepts legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, wij een gerechtvaardigd belang hebben, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de realisatie  van de doeleinden zoals hiervoor genoemd. Als het verwerken van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming verwerken we de persoonsgegevens zolang je je toestemming niet intrekt. Op basis van gerechtvaardigd belang verwerken we de persoonsgegevens zolang je geen bezwaar maakt tegen de verwerking. Bij elke uitnodiging, nieuwsbrief of anderszins heb je de mogelijkheid om eenvoudig aan te geven dat je niet wilt dat wij je persoonsgegevens nog langer verwerken. We zullen dan direct je gegevens uit onze bestanden verwijderen.

Verder verwerken we de persoonsgegevens gedurende een overeenkomst of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te verwerken, zoals onze administratieverplichting waarvoor we bepaalde persoonsgegevens gedurende 7 jaar verwerken. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden je persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen 

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.  

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook en X. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verder zijn er links op onze website aanwezig die verwijzen naar de website van die partij. Qconcepts is niet verantwoordelijk voor de eventuele persoonsgegevens die door deze partij worden verwerkt bij het bezoeken van die website.

Jouw rechten

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:

 • Inzage in je persoonsgegevens.
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
 • Onvolledige informatie compleet maken.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te laten wissen.
 • Om in bepaalde gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten ‘beperken’.
 • Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval lichten we de weigering aan je toe.

Als je inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kun je contact met ons opnemen. Alle contactgegevens tref je onderaan deze privacyverklaring aan. Om vast te kunnen stellen dat het verzoek door jouzelf wordt gedaan, verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op je verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen. Alle contactgegevens tref je onderaan deze privacyverklaring aan.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is altijd in te zien op onze website. Deze versie is bijgewerkt in januari 2024.

Contact

Qconcepts
T.a.v. Manager Informatieveiligheid
Reitscheweg 45
5232 BX ’s-Hertogenbosch
073-6132510 / info@qconcepts.nl