Werkplezier

Qconcepts start pilot met tijd-voor-tijd voor managers

2 min lezen

Redactie

Redactie  -  vrijdag 15 juli 2022

Werkplezier en voldoende ontspanning voorop zetten. Dat is het doel van de pilot die Qconcepts start per 1 oktober 2022, waarin managers het recht krijgen om tijd-voor-tijd te schrijven. Als overuren worden gemaakt, kunnen deze op andere momenten worden opgenomen.

Vrije tijd is belangrijk

In de accountancy is het meestal zo dat op het moment dat iemand promoveert naar de functie Manager, hij of zij het recht op tijd-voor-tijd verliest. De beloning voor overwerk wordt geacht onderdeel te zijn van je salaris, gecombineerd met een eventuele bonus. In de pilot past Qconcepts dit aan naar compensatie in tijd, waarbij de medewerker er ook voor kan kiezen zijn of haar overuren uit te laten betalen. Daarnaast wordt inzet en betrokkenheid zoals voorheen nog steeds beloond via de bonus. De pilot wordt eind 2023 geëvalueerd.

Thijs van de Schans, partner Qconcepts: “Binnen Qconcepts hebben we vorig jaar het medewerkerstevredenheidsonderzoek geïntroduceerd. Onze mensen hebben inmiddels twee keer hun mening gegeven over de organisatie, en tweemaal kwam het onderwerp ‘tijd-voor-tijd voor managers’ voorbij. We zijn hier op door gaan vragen. Wat willen onze managers en aankomend managers nou echt? Managers en aankomend managers gaven bijna unaniem aan: vrije tijd is belangrijker dan de bonus. Daarnaast voelt tijd-voor-tijd eerlijker dan dat je de extra uren voor je eigen rekening moet nemen in afwachting van de eerstvolgende salaris- en bonusronde.”

Promotie wordt interessanter

De lancering van het nieuws viel goed bij de huidige managers én bij toekomstige managers. Roos van der Vliet is assistant manager: “We werken als team hard voor onze klanten en dat betekent dat we als het nodig is overuren maken. Na zo’n drukke periode heeft iedereen behoefte aan rust. In iedere functie kon dat eenvoudig, want je zette je overuren in als verlofuren. Behalve als manager, want dan werden overuren gezien als part of the job. Ik vind het een usp dat Q dit nu gaat aanpassen en zo ook managers de ruimte geeft om tot rust te komen. Dit maakt promotie maken tot manager binnen Q nóg interessanter voor zowel bestaande als potentiële nieuwe werknemers. En het is waardevol dat het draagvlak voor deze pilot niet alleen bij de huidige managers is getoetst, maar ook bij collega’s die binnenkort manager willen worden.”

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Van de Schans: “Dit jaar hebben we het MTO breder getrokken en onze arbeidsvoorwaarden in totaliteit gebenchmarkt. Diverse zaken zijn sterker neergezet, ingaand per 1 oktober 2022. Tijd-voor-tijd is een van de onderdelen die mogelijk ook structureel als wijziging wordt doorgevoerd, nadat de pilot geëvalueerd is. De pilot is een succes als er een positief effect is op de tevredenheid van onze mensen en de kwaliteit van ons werk.”

Sectoronderzoek naar arbeidsvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk om te snappen wat audit professionals belangrijk vinden en wat hen drijft. Wat vinden zij onmisbaar in het arbeidsvoorwaardenpakket? Waar zijn ze momenteel tevreden en waar juist ontevreden over? Qconcepts voert momenteel een onderzoek uit om daar inzicht in te verkrijgen.

Iedere audit professional, werkzaam in de accountancy, wordt uitgenodigd om deel te nemen. Bijna 400 accountants in de auditpraktijk hebben inmiddels meegedaan aan het onderzoek. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden in de sector, zodat we ons samen kunnen inzetten om ons beroep interessant te houden.

Deelnemen aan het onderzoek kan eenvoudig online.

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie