Nieuws

Subsidie specialisten Q-Concepts: Dubbelinterview met Kevin van der Veer en Kevin Thewissen

3 min lezen

Redactie

Redactie  -  vrijdag 26 oktober 2018

In de serie interviews over het werk bij Q-Concepts dit keer een dubbelinterview met Kevin van der Veer en Kevin Thewissen, subsidie specialist.

 

Even voorstellen:

Kevin van der Veer: Ik ben sinds 1 januari 2017 werkzaam voor Q-Concepts. Daarvoor ben ik ruim 8 jaar werkzaam geweest bij 1 van de Big-4 kantoren. Naast het werk hou ik van sport in het algemeen en ben ik regelmatig in de bioscoop te vinden. Ik ben 32 jaar en woonachtig in Helmond.

Kevin Thewissen: Ik werk sinds 1 oktober 2017 bij Q-Concepts. Daarvoor heb ik 3 jaar gewerkt bij een Big 4 kantoor. Naast het werk ben ik wekelijks op de ski’s te vinden. Ik train namelijk elke week bij het demoteam van CoolMovements in Landgraaf. Verder ben ik fanatiek Ajacied. Ik ben 27 jaar en woonachtig in Venlo.

Waarom heb je als professional gekozen voor subsidies?

Kevin Thewissen: Wat mij interesseert aan de wereld van subsidies is dat subsidies daadwerkelijk bijdragen aan bepaalde maatschappelijke doelen of aan specifieke doelen van ondernemers. Subsidies kunnen op een gevarieerde manier worden ingezet om verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en om ondernemers een zetje in de rug te geven om haar doelen te bereiken. Ik krijg er dan ook energie van om ondernemers enerzijds zoveel mogelijk te helpen met subsidieadvies en anderzijds te waarborgen dat de kaders van de door de verstrekker opgestelde subsidieregeling niet worden overschreden.

Kevin van der Veer: Ik ben bij mijn vorige werkgever rond 2011 in aanraking gekomen met de wereld van subsidies, toen ik als eerstelijn controleur voor een Interregionale IV-A subsidie aan het werk ben gegaan bij een management autoriteit in België. Dit was een heel uitdagende positie, omdat we -naast met scherpe Europese regels- te maken hadden met partners afkomstig uit Duitsland, Vlaanderen-België, Wallonië-België en Zuid-Nederland. Voor elk van deze gebieden bestonden diverse uitzonderingen waarmee je rekening moest houden tijdens de controles die werden uitgevoerd. Dit maakte de controles erg complex, maar ook dynamisch. De ervaringen die ik in België heb opgedaan, heb ik kunnen meenemen in de controles op andere subsidieregelingen voor diverse klanten. Omdat ik het werk, maar ook de diversiteit van klanten waarmee je in aanraking komt leuk vond, ben ik hierin doorgegaan. Het werken bij een Big-4 kantoor heb ik als een goede leerschool ervaren.

Wat maakt het werk van een specialist subsidies zo anders?

Kevin van der Veer: Wat wij de klant altijd voorhouden is dat een jaarrekeningcontrole geld kost, maar dat een subsidiecontrole geld kan opleveren. Immers, als bij een subsidieverantwoording een goedkeurende verklaring door de accountant wordt verstrekt, wordt door de subsidieverstrekker het toegekende bedrag uitgekeerd. Bij subsidies spelen daarnaast vaak heel specifieke regels, waarmee je met een conventionele controle doorgaans niet mee in aanmerking komt. Denk hierbij aan publiciteitseisen of een controle op de naleving van de aanbestedingsregels. Wat wij mooi vinden aan de subsidiewereld is dat je de gelegenheid krijgt in heel veel “keukens” te mogen kijken. Subsidies zijn namelijk niet branche gebonden. Zo kunnen we vandaag een controle uitvoeren voor een kleine stichting, maar morgen weer bij een multinational of een overheidsorgaan zitten.

Kevin Thewissen: Vanuit Q-concepts werken we inmiddels ook voor een subsidieverstrekker. In die hoedanigheid zitten we aan de andere kant van de tafel en krijgen we vanuit die kant alles mee van wat het vraagt om een subsidie te kunnen verstrekken, welke eisen er gesteld worden om een projectaanvraag in te dienen, hoe de regelgeving tot stand komt en hoe een subsidieverstrekker naar zaken kijkt en zaken beoordeeld. Vanuit deze positie vergaren we een hoop kennis die we kunnen toepassen in de controlepraktijk. We zijn regelmatig bezig met verbreden van onze kennis door het bijwonen van cursussen en workshops, zoals bijvoorbeeld de cursus Europees aanbesteden van de Europese Commissie , de leergang subsidiespecialist en de workshop Fraude en subsidies bij het ministerie van Financiën.

Hoe kijken jullie naar de accountancy branche?

Kevin van der Veer: De accountancy is een dynamische branche, die continu in beweging is. Wat wij zo mooi vinden aan de specialiteiten binnen het vak, is dat het bundelen van specialiteiten zoals IT audits, en subsidies kan leiden tot doelgerichte audits met meerwaarde tegen lagere kosten.

Noem eens een aansprekend voorbeeld uit de praktijk?

Kevin Thewissen: Subsidiecontroles kunnen af en toe heel tastbaar zijn. Neem bijvoorbeeld ontwikkelprojecten. Een specificatie behorende bij een subsidieverantwoording spreekt vaak niet tot de verbeelding, omdat je enkel de geboekte kosten op het project ziet. Het wordt leuker en tastbaarder als je meegenomen wordt en het onderwerp waarvoor subsidie wordt verstrekt daadwerkelijk mag aanschouwen. Eén van de eerste subsidiecontroles van Kevin van der Veer was voor een Tech-bedrijf uit Eindhoven, in de periode dat 3D-technologie langzaam op de markt werd gebracht. Hij werd meegenomen naar een testruimte waar de technologie uitgeprobeerd werd. De technologie die hier ontwikkeld werd zie je nu onder andere terug in 3D-televisies en virtual reality toepassingen.

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie