Q'er in de spotlight

Roos: “Bij mijn non-profit klanten heb ik geleerd dat auditen echt meer is dan alleen cijfers”

5 min lezen

Redactie

Redactie  -  woensdag 18 mei 2022

Roos van der Vliet | 31 jaar | RA | Vlaardingen | boekenwurm | Zweeds leren | op vakantie gaan | fotografie | wandelaar | doorzetter | familiemens

Deze maand zetten we Roos van der Vliet in de spotlight. Roos werkt sinds 3,5 jaar bij Qconcepts in team Randstad. “Als je iets graag wilt krijg je bij Q volop kansen, waardoor mijn groei in een stroomversnelling is gekomen.”

Ik ben 3,5 jaar geleden overgestapt naar Q omdat ik hier vond wat ik tot dat moment miste binnen de audit: het teamgevoel en het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Daarnaast wilde ik graag eindelijk echt starten met mijn praktijkstage tot Registeraccount. Binnen twee maanden na mijn indiensttreding was dit laatste punt al gerealiseerd, compleet met toegewijde en betrokken praktijkbegeleider. Ik ervaarde toen direct dat ik echt serieus werd genomen in mijn behoeften en ambities.
Mijn sollicitatiegesprek was op de zolderkamer in een tot kantoor omgebouwd woonpand in Rotterdam. Nu bijna 4 jaar later zijn we bijna alweer te groot geworden voor onze kantoorruimte op het Rivium; zo hard is het gegaan !

“Het eerste halfjaar bij Q was wel echt pittig, maar het harde werken betaalt zich terug."

Voordat ik bij Q kwam werken, controleerde ik bedrijven binnen de financiële sector, zoals vermogensbeheerders. Hierdoor had ik niet direct de meest voor de hand liggende aansluiting op de klanten en werkzaamheden die ik bij Q ging uitvoeren. Het maakte dat ik mij het eerste halfjaar vaak onzeker voelde over mijn kwaliteiten. Mijn collega’s waren echter altijd super behulpzaam en iedereen gaf me de tijd om te leren. Dankzij de begeleiding van mijn mentor en jobcoaches heb ik grote groeisprongen kunnen maken.

Ik vond het eerste halfjaar bij Q wel echt pittig maar uiteindelijk begon het harde werken zich terug te betalen. Na een jaar veranderde ook mijn klantenpakket. Ik ging meer samenwerken met mijn collega’s die zich met name richten op non-profit/stichtingen en dienstverlenende bedrijven. Met name de non-profit klanten spraken mij direct ontzettend aan. Ik vond – en vind – het leuk om aan klanten te werken die een maatschappelijk doel dienen, zoals goede doelen, voorlichting en educatie, theaters en zwembaden, maar ook organisaties die een belangrijke taak vervullen op het gebied van onderzoek, kennis en ontwikkeling.

Omdat ik zowel kleinere als middelgrote stichtingen controleer, heb ik te maken met diverse dynamieken, persoonlijkheden en verwachtingen qua samenwerking. Dit daagt mij uit om voor iedere klant een passende controle-aanpak, communicatiestijl en wijze van projectmanagement te hanteren. Omdat ik veel kennis opdoe bij talrijke klanten, kan ik mijn klanten ook voorbeelden geven van hoe bepaalde zaken anders kunnen. Hierdoor kan ik een sterke invulling geven aan onze natuurlijks adviesfunctie. Ik verlies hierbij natuurlijk nooit uit het oog dat ik in de eerste plaats een controlerende functie heb. Het is echter wel fantastisch om daar bovenop ook écht toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de klant.

“Ik had echt het gevoel dat ik iets wezenlijks kon bijdragen bij mijn non-profit klanten.”

In mijn tweede jaar bij Q heeft het team waar ik veel mee werkte mij het gehele jaar uitgebreid meegenomen in de werkzaamheden die, naast inhoudelijke uitvoering, nog meer komen kijken bij een controle. Hierdoor werd ik steeds meer het eerste aanspreekpunt voor klanten, regelde ik ook alle formaliteiten bij de afronding, begon ik zelfstandig te werken aan (management)rapportages en regelde ik de planning voor het nieuwe jaar aan het einde van mijn tweede jaar. Het team heeft mij volop de kans gegeven om mij verder te ontwikkelen.

187

“De start van de NOW was voor mij het moment om organisatiebreed toegevoegde waarde te gaan leveren.”

In 2020 brak corona uit; een lastige periode waarbij wij aanvullend ook te maken kregen met extra werkdruk vanwege uit te voeren NOW-controles. Dat was het moment voor mij om ook organisatiebreed toegevoegde waarde te gaan leveren. De NOW-regeling en de controles hierbij waren voor iedereen volledig nieuw. Ik ben direct begonnen met het grondig doornemen van alle aanwezige publicaties en het bijhouden van alle ontwikkelingen. Ik werkte op dat moment ook aan de controle van een handelsorganisatie. De partner en manager op die opdracht hebben mij de kans gegeven om de in Randstad eerste NOW-controle op te pakken en vorm te geven aan de hand van de intern vastgestelde kaders en mijn eigen vergaarde kennis. Het was fantastisch om te ervaren dat zij mij dit toevertrouwden en dat het resultaat er ook uiteindelijk echt mocht zijn.

Daarna ging het balletje rollen en deed ik de NOW ook voor andere klanten. Met de tijd werd ik intern ook betrokken bij het geven van Q-brede updates en vaktechnische uitleg. Hiermee kon ik mijn collega’s helpen alle informatie die op ons afkwam wat betreft de NOW enigszins te managen. Het was nog steeds een extra drukke tijd, dat ga ik niet ontkennen. Het was echter ook een leerzame tijd en het teamgevoel is voor mij toen nog meer toegenomen.

De kers op de taart was toen ik gevraagd werd om een presentatie te geven over de NOW op de summerschool 2021. Ik werkte toen 3 jaar bij Q. Mijn eerste summerschool bij Q maakte ik mee toen ik nog niet in dienst was, in de zomer van juli 2018. Ik weet nog goed dat ik toen echt onder de indruk was van alle kennis en ervaring die met elkaar gedeeld werd. Drie jaar later stond ik ineens zelf een presentatie te geven. Dat was alleen maar mogelijk omdat ik in die drie jaar alle mogelijke kansen heb gekregen die er maar waren.

"Ik wil graag variatie in mijn werkzaamheden houden.”

Het afgelopen jaar ben ik mentor geweest van twee mentees, ben ik nog steeds bezig met de NOW binnen onze organisatie en manage ik al mijn klanten zelf. Mijn klantenpakket is een mooie balans van non-profit cliënten en commerciële dienstverlenende organisaties. Ik controleer nog steeds kleinere klanten maar ik heb hier ook steeds meer grotere bij gekregen. Die variatie wil ik er graag inhouden.

Verder vind ik het echt super om anderen te begeleiden. Ik heb veel ervaring met het geven van bijles en het helpen van studenten met studievertraging. Ik heb de afgelopen 10 jaar geleerd hoe in mijn stijl qua uitleg en communicatie het beste kan aanpassen aan de persoon die ik aan het begeleiden ben. Dat helpt mij ook om mijn mentees en andere starters verder te helpen in hun ontwikkeling.

"Als je echt iets wilt en er hard voor werkt, kun je ver komen.”
Roos12

Wat ik graag zou willen meegeven aan jonge aankomende accountants is dat je niet altijd een standaard weg hoeft af te leggen om succesvol te kunnen zijn binnen de audit. Ik heb een lang en op het oog lijkend omslachtig studietraject gevolgd en ik ben na twee jaar al teruggekomen op mijn beslissing om bij een Big4 kantoor te gaan werken. Dat is ook oké; dat betekent niet dat je je doelen niet gaat of kunt behalen. Wat ik heb geleerd bij Q is dat als je echt iets wil en je hier hard voor wilt werken, je heel ver kunt komen.

Heeft dit interview je interesse gewekt?

Neem dan contact op met Roos via roos.van.der.vliet@qconcepts.nl of 06 30 42 24 27.

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie