Beroep

Meer regels, meer kosten, meer onderscheid?

2 min lezen

Martijn Boelhouwers

Martijn Boelhouwers  -  maandag 2 augustus 2021

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat demissionair minister Hoekstra het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector in consultatie heeft gebracht. Het voorstel omvat de verplichting voor grote niet-oob-accountants om een raad van commissarissen in te stellen. Commissarissen krijgen een grotere vinger in de pap bij belangrijke beslissingen, zoals over overnames en ontslagen.

Wet

Deze nieuwe wet is van toepassing op tien tot vijftien accountantskantoren in Nederland. In de wettekst is te lezen dat het verplichten tot en versterken van een onafhankelijk intern toezichthoudend orgaan, zoals een raad van commissarissen, beter evenwicht moet brengen. Enerzijds in het commercieel belang van accountantskantoren, anderzijds het maatschappelijk belang van de kwaliteit van een controle. Bij deze verplichting hoort ook een uitbreiding van de bevoegdheden van de RvC, waaronder meer zeggenschap over belangrijke beslissingen.

Impact

Prima doelstelling. Maar het instellen of versterken van een RvC heeft veel impact, om te beginnen kostentechnisch. De minister heeft hiervoor al een kosteninschatting gemaakt. De maatregelen kosten een kantoor eenmalig gemiddeld € 7.800 – en de totale branche daarmee € 2,3 miljoen. Structureel gaat het met name om periodiek rapporteren, wat per organisatie € 1.120 per jaar kost, denkt Hoekstra. Branche breed gaat het om ruim drie ton op jaarbasis. Het werven van commissarissen zal de organisaties ruim € 10.000 kosten, de bezoldiging van de nieuwe commissarissen wordt geschat op jaarlijks € 15.000 tot € 27.000.

Mijn persoonlijke overdenkingen als partner bij een middelgroot kantoor gaan echter vooral uit naar de krijgers in het veld. Die dagdagelijks bezig zijn om met een team een goed dossier af te leveren voor de klant, het team, het accountantskantoor en de toezichthouder. Wat betekent dit voor de professionals?

Corvee

Die relatie is voor mij lastig te leggen. Het enige wat ik mijzelf kan voorstellen, is dat er nog een rapportagestroom bijkomt naar een RvC. Dat zal voornamelijk een interactie zijn tussen de directie van het accountantskantoor en de RvC. In deze rapportage zullen zowel financiële als niet financiële parameters worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld de nieuwe set aan AQI’s. De impact op de dagdagelijkse leiding is hiermee groot. De professionals in het veld zullen in het verlengde hiervan input moeten leveren op de informatiestroom die gegenereerd zal moeten worden. Het aandeel corvee zal hiermee toenemen en een nieuw lijstje wat gevuld moet worden is geboren.

Natuurlijk begrijp ik de politiek correcte antwoorden van de specialisten dat door deze maatregelen de ‘tone at the top’ van een accountantsorganisatie zal wijzigen of op zijn minst zal worden beïnvloed, echter HOE gaat vervolgens het bestuur van een accountantsorganisaties de cultuur veranderen en de krijgers die bezig zijn in het veld beïnvloeden? Deze vraag blijft onbeantwoord door de minister.

Suggesties

Feit blijft dat de maatregelen serieus geld kosten en dat de marktwerking er voor zal zorgdragen dat de prijzen voor dienstverlening verder zullen stijgen. Langs de zijlijn staan is lekker makkelijk. Vandaar dat wij binnen onze organisatie altijd zeggen dat je best commentaar mag hebben maar dat je ook een suggestie moet aanleveren voor verbetering.

Wat overdenkingen voor de minister voor verdere uitwerking van deze wet richting 2023;

  • Is er nagedacht over een andere vorm van governance inregeling voor kantoren die audit only zijn en dus al een beter evenwicht hebben tussen het commercieel belang van en het maatschappelijk belang?
  • Is er nagedacht over het delen van de sectorbrede inzichten vanuit de rapportage naar de minister. Wat kunnen wij hier van leren met elkaar en hoe stimuleren wij best practises?
  • Is er nagedacht aan een beloning voor accountantskantoren die uitblinken in governance en vooruitgang in de sector stimuleren? Een soortgelijk voorbeeld stellen van accountantskantoren waarvan uit de rapportage blijkt dat zij een zeer laag verloop hebben ten opzichte van collega kantoren?
  • Worden nationaal georiënteerde accountantskantoren gelijk gepositioneerd aan de grote internationale kantoren waar governance en aansturing anders is georganiseerd?

De consultatie sluit op 4 september. Heeft u ook ideeën voor de minister? Stuur dan zeker uw consultatie in.

Martijn Boelhouwers
Martijn Boelhouwers

Martijn Boelhouwers is partner bij Qconcepts. Hij begon 20 jaar geleden als accountant en vindt het vak nog steeds mateloos interessant. Zowel inhoudelijk als de ontwikkeling aan de mensen-kant.

Mail Martijn