Toekomst

Het spook dat niemand wil zien

2 min lezen

Martijn Boelhouwers

Martijn Boelhouwers  -  woensdag 29 september 2021

Prinsjesdag 2021 ligt weer achter ons en zoals te verwachten viel, is de impact beperkt. Vanuit de politiek en algemene beschouwingen is er vooral aandacht voor de fiscale plannen en de gevolgen voor ondernemers en particulieren. Daarom zijn de Macro Ecnomische Verkenningen van het CPB minstens zo interessant om te lezen. Zo kunnen de huidige ontwikkelingen in onze sector gaan zorgen voor een ongewenste opstuwende werking van de loon-prijsspiraal. Is dit inflatiespook de olifant in de kamer?

Wauw, er is economische groei!

Diverse media belichten vooral het goede nieuws vanuit de beschouwingen: “Onze economie doorstaat de coronacrisis verrassend goed”. Vanuit de basisraming blijkt dat de Nederlandse economie 3,9% groeit en volgend jaar 3,5% gaat groeien. De basis voor de groei is gelegen in een toenemende vraag uit het buitenland en de consumptie van huishoudens en de overheid. De werkloosheid neemt na beëindiging van het steunbeleid daarom slechts licht toe tot 3,5% in 2022.

De achterkant van het dubbeltje

Een groot aantal sectoren heeft echter nog last van corona. Sommige sectoren heeft te kampen met personeelschaarste en verschoven vraag. De huizenprijzen blijven stijgen en de inflatie ligt rond de 2%. De inflatie is waarschijnlijk tijdelijk, aldus het CPB. Er is namelijk nog geen trend ontdekt voor het op gang komen van de loon-prijsspiraal.

Dat valt mijns inziens nog maar te bezien. Onze overheid probeert het inflatiespook weg te houden door het huidige gevoerde monetaire beleid en dat is het in stand houden van de lage rente.

En door….

De lage rente heeft er voor gezorgd dat starters bijna geen woning meer kunnen kopen vanwege de stijgende huizenprijzen. Oftewel: opstuwende huizen- en aandelenprijzen. Meer vermogende particulieren zijn naarstig op zoek naar alternatieven, want voor geld op de bank moet je tegenwoordig betalen. Een deel koopt vastgoed wat de vraag naar vastgoed nog verder doet toenemen.

Nog maar even los van een andere aanzienlijke kostenpost in het huishoudboekje van gezinnen: de energieprijzen. Gas uit eigen land is niet langer wenselijk, dus we gaan het inkopen in o.a. Rusland. Economieën zijn het meest gebaat bij een matige en stabiele inflatie.

De vraag is of deze twee belangrijke kostenposten het inflatiespook gaan opdrijven.

Wat dichter bij huis

Ik ben zelf actief in de accountancy sector en bij ons bedrijf Qconcepts ondervinden wij de nadelige gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Er is een enorme vraag naar professionals ontstaan, onder andere door NOW, TVL en allerhande steunregelingen. Uiteraard is dit van korte termijn, maar in mijn andere blog reflecteerde ik op jonge professionals die steeds sneller uitstromen.

Deze effecten zorgen voor een opstuwende werking van de loonspiraal binnen de sector. De stijging van de lonen en de toenemende toezichtkosten zullen deels of geheel doorberekend gaan worden aan de klant. Zo kunnen we het treintje compleet maken.

Zou de olifant toch al in de kamer staan?

Martijn Boelhouwers
Martijn Boelhouwers

Martijn Boelhouwers is partner bij Qconcepts. Hij begon 20 jaar geleden als accountant en vindt het vak nog steeds mateloos interessant. Zowel inhoudelijk als de ontwikkeling aan de mensen-kant.

Mail Martijn