Dedicated

10 redenen waarom audit professionals voor Q kiezen

4 min lezen

Thijs van de Schans

Thijs van de Schans  -  dinsdag 10 augustus 2021

Deze maand is Thijs van de Schans aan het woord. Thijs is partner en actief in een brede MKB-praktijk. Hij heeft veel gesprekken gevoerd en zet de 10 redenen op een rij waarom audit professionals en financieel adviseurs overstappen naar Qconcepts.

Wie ben je?

Thijs van de Schans, RA, 37 jaar, audit professional, klusser in de tuin, hardloper en papa. Samenwonend in Zeeland (NB) en vader van 3 kinderen. 13 jaar actief in accountancy, gestart bij PwC en nu bijna 7 jaar werkzaam voor Qconcepts.

Wat doe je bij Q?

Bij Qconcepts ben ik actief in een brede MKB-praktijk. De basis van deze praktijk is audit. Omdat wij veel finance expertise in huis hebben en klanten onze manier van werken waarderen, krijg ik veel andere vragen. Zoals bijvoorbeeld boekenonderzoek en interim-opdrachten. Die mix van audit en andere finance-gerelateerde zaken vind ik geweldig en mijn team ook. Naast het audit werk houd ik me bezig met allerlei kantoorzaken, zoals teamcaptain van het team Private Companies Den Bosch en bestuurslid. Vanuit de rol als bestuurder heb ik onze mensen als speciaal aandachtsgebied.

Waarom willen audit professionals het vak verlaten?

Veel accountants willen het beroep verlaten vanwege werkdruk en toenemende regelgeving. Volgens de NBA Young Profs zijn er verbeteringen te zien, maar is er nog wel wat te winnen. Er zijn kantoren die het anders aanpakken en laten zien dat werken in accountancy leuk en duurzaam kan zijn. Veel accountants kunnen zich dat niet voorstellen en zien het verlaten van de sector als enige optie. Voor de sector is verloop een groot verlies, voor de accountant in kwestie vaak ook. Want in veel gevallen spreekt het vak an sich enorm aan. Voor die groep professionals biedt Qconcepts een goede oplossing.

De 10 redenen waarom professionals overstappen naar Q

Thijs heeft veel sollicitatiegesprekken gevoerd en weet daarom goed waarom audit professionals en financieel adviseurs overstappen naar Q. Dit zijn (in willekeurige volgorde) de 10 redenen:

Kennis in het team: de teamopbouw is bij veel kantoren klassiek in een piramidevorm. Het team bestaat uit relatief veel young professionals. En het komt voor dat niet ieder functieniveau goed is bezet. Daarmee wijkt het kennis- / ervaringsniveau en de teamopbouw af van het model bij Q. Bij ons zitten nagenoeg alleen maar mensen met verstand van zaken. De gemiddelde werkervaring is 12 jaar en 50% is RA.

Focus op audit: naarmate een audit professional langer in het vak zit, groeit het aantal extra taken. In combinatie met de verantwoordelijkheid voor een jong, onderbezet of niet evenwichtig team, is de (meer) ervaren audit professional met veel randzaken bezig. En komt hij/zij niet toe aan het eigen werk. Omdat het ervaringsniveau bij Q hoog is en je weinig mensen hoeft te begeleiden, kan je jezelf focussen op je klant, het dossier en je eigen ontwikkeling.

Teamgevoel: audit professionals werken vaak in wisselende teams met een minder persoonlijke werksfeer. Bij Q werken we in hechte en stabiele teams en zit het in ons DNA om rekening te houden met de ander en samen te werken. Wij hebben oog voor elkaar. En de managers en partners zijn meewerkend, in die zin zijn zij onderdeel van het team en kennen we geen hiërarchie.

Tijd voor studie: allerlei omstandigheden zorgen ervoor dat een audit professional soms onvoldoende tijd of energie voor de studie heeft. Verwachtingen van de klant, de partner of het team gaan dan voor op de eigen ontwikkeling. Bij Q liggen de prioriteiten anders en er zijn veel collega’s die je kunnen begeleiden. Dat zorgt ervoor dat je nominaal je studie kan halen. Er zijn ook meerdere collega’s die na hun overstap de studie weer hebben opgepakt en met succes hebben afgerond.

Up-or-out: binnen een traditioneel kantoor ben je altijd bezig met de volgende stap. Bij Q hoeft dat niet. Wij zetten jou centraal en laten je werken zoals je wil. Dus wil jij senior associate of assistant manager blijven en lekker met dossiers en klanten bezig zijn, dan respecteren we dat. Aan de andere kant: als iemand wel doorgroeien, dan kan dat ook. De groei van Qconcepts biedt hier voldoende mogelijkheden voor.

Waardering: dit gaat over het gevoel dat je wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. Bij veel organisaties staan het bedrijfsresultaat en het klantbelang voorop. Wij zetten onze mensen centraal en waarderen hun kwaliteiten en de persoonlijkheid. Dat betekent dus dat we luisteren, complimenten geven, rekening houden met elkaar en fouten mogen maken.

Aantal uren / werkdruk: bij veel kantoren is het nog steeds gebruikelijk dat er veel uren worden gemaakt. Bij Q kennen we dat niet. Natuurlijk moet er wel eens wat af en dan zetten we samen onze schouders eronder. Maar is er geen overwerk-cultuur. Het wezenlijke verschil zit erin dat jij zelf bepaalt hoe en hoeveel je werkt. En dat wij onze planning op orde hebben. Wil je op tijd stoppen, dan kan dat dus. Ter informatie: gemiddeld wordt er 41 uur gewerkt.

Flexibiliteit / autonomie: veel audit professionals hebben behoefte aan flexibiliteit en autonomie. Zij willen zelf bepalen waar, wanneer en hoeveel ze werken. Q-ers willen ook betrokken zijn bij de rol die ze in het controle-team oppakken. Bij Q noemen wij dat ‘werken zoals je wilt’. Q-ers hebben daardoor regie over hun leven en werk.

Persoonlijke ontwikkeling: veel audit professionals zitten in het harnas van een checklist en hun functie. Het functieniveau bepaalt de omvang en de aard van de taken en verantwoordelijkheden. Bij Q zit dat anders. Wij gaan uit van jouw wensen. Je kan dus aangeven met welke werkzaamheden, klanten en sector je aan de slag wil. Ook bieden wij je de kans om naast audit andere dingen op te pakken, zoals projecten, adviestrajecten, docentschap en interim opdrachten. En we hebben een uitgebreid opleidingsprogramma en veel collegiale begeleiding. Zo maken we van goed fantastisch en van geweldig briljant.

Positieve sfeer: sfeer is misschien wel de belangrijkste reden waarom mensen bij een bedrijf blijven. Bij Q staat de informele, positieve en collegiale sfeer al jaren in de top 5 van redenen waarom Q-ers komen en blijven. Informeel: we hebben korte lijnen, bijna alles kan binnen het zelfsturende team geregeld worden. Positief: we kijken naar wat wel kan of hoe het beter kan, we zoeken naar kansen en praktische oplossingen. Collegiaal: we gaan vriendschappelijk en respectvol met elkaar om.

Meer weten?

Meer weten over Qconcepts of gewoon eens sparren over persoonlijke ontwikkeling? Neem dan contact op met Thijs op 06-30366989. Of neem contact op met Clemens van der Werf op 06-13841010. Hij is onze specialist rondom leren, ontwikkelen en loopbaan.Thijs van de Schans
Thijs van de Schans

Mail Thijs