Kwaliteit

Qconcepts scoort boven benchmark op kwaliteitsgerichte cultuur

3 min lezen

Redactie

Redactie  -  maandag 25 april 2022

Binnen de accountancy staat kwaliteit van het werk op één. Zo ook bij Qconcepts. Niet voor niets staat de ‘Q’ in de naam voor Quality. Om kwalitatief goed werk te leveren, moet de cultuur ook kwaliteitsgericht zijn. Beroepsorganisatie NBA ontwikkelde een scan om de kwaliteitsgerichtheid inzichtelijk te maken: de Cultuurmeter. Twee jaar op rij vulde meer dan 70% van accountants van Qconcepts anoniem de Cultuurmeter in. Beide jaren blijkt: Qconcepts scoort ruim boven de benchmark van de sector.

Martijn Hengeveld is de trekker van het project en belangrijke drijvende kracht in het kwaliteitsstreven van Qconcepts: “Buiten de goede score geeft de meting van dit jaar ook inzicht in de organisatieontwikkeling”. Boudewijn Daris, mede-oprichter en partner bij Qconcepts: “We zijn inderdaad zeer tevreden met dit resultaat! We zetten binnen Qconcepts al sinds onze start sterk in op kwaliteit en het is positief dat onze mensen dat ook zo ervaren. Dat we ons daarmee onderscheiden ten opzichte van de markt is een prachtige bevestiging van de koers van onze organisatie.”

Nulmeting

Hengeveld: “De Cultuurmeter is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen Qconcepts te bespreken en (verder) te ontwikkelen, conform de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang' en helpt ons om onze vorderingen op dat gebied inzichtelijk te maken. Vorig jaar was de nulmeting positief, want op 22 punten scoorden we boven de benchmark met de sector. We hebben met de resultaten met onze mensen geanalyseerd en zijn tot een aantal thema’s gekomen waarop we ons graag verder ontwikkelden. In december 2021 is opnieuw de Cultuurmeter uitgevoerd, om daarmee te meten wat de impact is van deze ontwikkelingen, maar ook van de groei van de organisatie. De meting is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsprogramma, waarbinnen we ook werken met een medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek.”

Werkdruk

Uit de recent afgenomen Cultuurmeter scoort Qconcepts op vrijwel alle onderdelen van de scan hoger dan de benchmark. Het veruit grootste positieve verschil t.o.v. de benchmark zit in de vragen die gaan over het ‘under reporting of time’ (ofwel: uren maken en deze niet registreren).

Daris: “We vinden het bij Qconcepts heel belangrijk dat de werkdruk behapbaar blijft voor onze mensen. Daarbij luisteren we natuurlijk naar signalen van onze mensen, maar we baseren ons ook op de gerealiseerde uren. Dan is het goed om in de uitkomsten van de Cultuurmeter terug te zien dat er vanuit de medewerkers geen druk ervaren wordt om de gewerkte uren niet te verantwoorden en er voldoende tijd en middelen beschikbaar worden gemaakt om de controle op een kwalitatief hoogwaardige wijze uit te voeren.”

Ontwikkeling

Vergeleken met de eigen uitkomst van de meting vorig jaar is er een lichte stijging te zien in de scores op aandacht voor beroepsontwikkeling en op voorbeeldgedrag. Er zit daling in de categorieën die te maken hebben met morele oordeelsvorming. In de praktijk wordt wel eens spanning ervaren tussen belangen van de professional, het team, de klant en de verwachtingen van de maatschappij. Dat plaatst collega’s soms voor lastige keuzes. We zetten daarom in op intervisie bijeenkomsten waarin medewerkers zich in een veilige setting kunnen uitspreken over dilemma’s. Deze veranderingen werpen hun vruchten af.

Daris: “We willen onze organisatie blijven verbeteren. Zo passen we het aanbod van ons interne opleidingsprogramma aan op de wensen van onze Q’ers, innoveren we met onder andere het gebruik van RobotX en geven we onze teamcaptains volop autonomie in hun zelfsturende teams.”

Over de Cultuurmeter

De NBA heeft al in 2015 een instrument laten ontwikkelen die de meting van de mindset en drivers bij accountantsorganisaties mogelijk maakt. Dit instrument is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen een organisatie (verder) te ontwikkelen, conform de maatregel 1.4 uit het rapport ‘In het publiek belang’.

De Cultuurmeter bestaat uit een vragenlijst en een rapportage. De vragenlijst vraagt naar feitelijk waargenomen gedrag in de organisatie en geeft een beeld hoe er in de afgelopen twaalf maanden in de organisatie is gewerkt. Alle medewerkers worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden geanonimiseerd weergegeven in een rapportage. De rapportage geeft een beeld en geen waardering.

Meer weten?

Inmiddels hebben we de resultaten besproken binnen alle teams en inzichtelijk gemaakt wat onze aandachtspunten voor komend jaar zijn.

Bent u benieuwd naar meer highlights uit onze resultaten? Dan vertellen wij u graag meer. Neem hiervoor contact op met Boudewijn Daris via boudewijn.daris@qconcepts.nl of Martijn Hengeveld via martijn.hengeveld@qconcepts.nl

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?