Kennis

Nieuwe regels voor verliesverrekening vennootschapsbelasting vanaf 2022 zijn nu van kracht

1 min lezen

Rien Bouman

Rien Bouman  -  vrijdag 11 juni 2021

In het belastingplan 2021 werden een verruiming en beperking opgenomen vanaf 1 januari 2022. Deze maatregel treedt in werking door het Koninklijk besluit dat op 4 juni 2021 is uitgebracht. Dit besluit is daarmee nu relevant voor het opstellen van uw jaarrekening.

Hoe zat het ook alweer?

Verruiming in tijd

Met deze wijziging worden verliezen uit boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2013 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. De verruiming geldt daarmee voor verliezen die ontstaan in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 en verliezen die ultimo 2021 nog verrekenbaar zijn. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft 1 jaar.

Beperking in te verrekenen bedragen

Daar staat tegenover dat verliezen in een boekjaar slechts tot een bedrag van EUR 1 miljoen mogen worden verrekend. Indien de belastbare winst om te verrekenen in een jaar meer dan EUR 1 miljoen bedraagt, mag dit meerdere nog voor 50% worden verrekend.

Wat betekent dit voor uw jaarrekening?

Bij het waarderen van verrekenbare verliezen in een latente belastingvordering moet u deze wijziging nu meenemen. Door het wegvallen van ‘verliesverdamping’ ontstaat meer ruimte voor het waarderen van verliezen, leidend tot een hogere latente belastingvordering. De maximale verliescompensatie per jaar kan een drukkend effect hebben, omdat nu mogelijk meer (fiscale) winsten benodigd zijn om tot volledige verrekening te komen. Hiermee wordt uw (fiscale) winstprognose belangrijker in de onderbouwing van de op te nemen posten.

Alle maatregelen uit het belastingplan 2021

Benieuwd naar de overige maatregelen in het belastingplan 2021 met impact op uw jaarrekening? Lees hier ons uitgebreide artikel.

Meer weten?

Wilt u uw mening delen over het nieuwe belastingplan of de impact op de jaarrekening? Of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Rien Bouman via rien.bouman@qconcepts.nl.

Rien Bouman
Rien Bouman

Audit Manager

Mail Rien
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?